Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geraadpleegd op 25-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
    Artikel: XIV
  2. Werkloosheidswet
    Artikel: 79
  3. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
    Artikel: 98

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2016 Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 45 34036 08-04-2016 Stb. 2016, 166
01-01-2002 Nieuw 20-12-2001 Stb. 2001, 695 27686 20-12-2001 Stb. 2001, 696
Naar boven