Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geraadpleegd op 04-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 99b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2000 Vervallen 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 31-05-2000 Stb. 2000, 237
01-01-1998 Nieuw 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 02-09-1997 Stb. 1997, 391 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking als de wet in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven