Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 81

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
    Artikel: XIII
  2. Wet arbeid en zorg
    Artikel: 3:27

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina