Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 67e

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 2. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3A

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen 41, 70
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 115
 3. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.6
Terug naar begin van de pagina