Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
    Artikelen: 2, 4
  2. Wet arbeid en zorg
    Artikel: 3:27
  3. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
    Artikelen: 7d, 21d, 98

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina