Arbeidsomstandighedenregeling

Geldend van 01-04-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 8.8

Informatie geldend op 01-04-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Arbeidsomstandighedenregeling
    Artikelen: 8.1, 8.29a
  2. Beleidsregel arbocatalogi 2019
    Bijlage: als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel arbocatalogi 2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 8

  1. Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
    Artikel 8.8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-11-1999 Wijziging 25-10-1999 Supplement-Stcrt. 1999, 239 25-10-1999 Supplement-Stcrt. 1999, 239
01-07-1997 Nieuwe-regeling 12-03-1997 Supplement-Stcrt. 1997, 63 WBJA/W2/97/0086 20-06-1997 Stb. 1997, 263 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Arbeidsomstandighedenbesluit in werking treedt.1)

Terug naar begin van de pagina