Arbeidsomstandighedenregeling

Geldend van 01-04-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.4

Informatie geldend op 01-04-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wijzigingsregeling Arbeidsomstandighedenregeling (gefaseerde invoering stelsel certificatie (fase 2))
    Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-07-2012 Vervallen 28-02-2012 Stcrt. 2012, 4230 G&VW/GW/2012/2776 28-02-2012 Stcrt. 2012, 4230 Alg. 1
01-09-2003 Wijziging 06-08-2003 Stcrt. 2003, 157 A&G/W&P/2003/53370 15-08-2003 Stb. 2003, 339 Inwtr. 2
01-01-2003 Wijziging 18-12-2002 Stcrt. 2002, 247 A&G/W&O/2002/95637 18-12-2002 Stcrt. 2002, 247
01-01-2002 Wijziging 05-10-2001 Supplement-Stcrt. 2001, 214 WBJA/W2/0162728 05-10-2001 Supplement-Stcrt. 2001, 214
01-11-1999 Wijziging 25-10-1999 Stcrt. 1999, 208 ARBO/AIS/99/64079 25-10-1999 Stb. 1999, 450 Inwtr. 3
03-04-1999 Wijziging 17-03-1999 Stcrt. 1999, 64 WBJA/W2/98/41683 17-03-1999 Stcrt. 1999, 64
01-07-1997 Nieuwe-regeling 12-03-1997 Supplement-Stcrt. 1997, 63 WBJA/W2/97/0086 20-06-1997 Stb. 1997, 263 Inwtr. 4

Opmerkingen

  1. Artikel II van de Wijzigingsregeling Arbeidsomstandighedenregeling (gefaseerde invoering stelsel certificatie (fase 2)) bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel II, eerste, derde en vierde lid, van de Wijzigingswet Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, enz. in werking treedt.2)

  3. Treedt in werking op het tijdstip dat de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in werking treedt.
    Bij Stcrt. 1999/208 zijn in artikel II bepalingen betreffende de toepassing gepubliceerd (m.i.v. 1 november 1999).3)

  4. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Arbeidsomstandighedenbesluit in werking treedt.4)

Terug naar begin van de pagina