Arbeidsomstandighedenregeling

Geldend van 01-04-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 4.4a

Informatie geldend op 01-04-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-04-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
19-04-2002 Nieuw 24-04-2002 Stcrt. 2002, 84 A&G/W&B/02/5750 29-03-2002 Stb. 2002, 190 Inwtr. 1
01-07-1997 Nieuwe-regeling 12-03-1997 Supplement-Stcrt. 1997, 63 WBJA/W2/97/0086 20-06-1997 Stb. 1997, 263

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 29 maart 2002 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels inzake chemische en carcinogene agentia in werking treedt.1)

Terug naar begin van de pagina