Warenwetbesluit deponering informatie preparaten

Geraadpleegd op 29-11-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2011.
Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-07-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Warenwetregeling elektronische productnotificatie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Warenwetbesluit deponering informatie preparaten
    Artikelen: 2, 4
  2. Warenwetregeling elektronische productnotificatie
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2011)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2011 Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 198 31-03-2011 Stb. 2011, 198
19-11-1997 Wijziging 19-07-1997 Stb. 1997, 376 28-10-1997 Stb. 1997, 518
01-01-1997 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1996, 38 17-12-1996 Stb. 1996, 674 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op 1 januari 1997 voor preparaten genoemd in Stb. 1996/674 (Stb. 1996/674). Treedt voor alle andere preparaten in werking op 31 augustus 2004 (Stb. 2004/417).1)

Annuleren

Naar boven