Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2007.
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2007

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2007)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-04-1998 Nieuwe-regeling 14-04-1998 Stcrt. 1998, 73 SV/WV/98/1087 14-04-1998 Stcrt. 1998, 73
01-01-1998 Nieuw Stcrt. 1997, 249 SV/WV/97/5281 24-12-1997 Stb. 1997, 769 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop fase 1 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in werking treedt.1)
Naar boven