Vergoedingenregeling Raad voor het openbaar bestuur

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Vergoedingenregeling Raad voor het openbaar bestuur

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur ontvangt een vaste vergoeding. De salarissschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,10.

Artikel 2

De overige leden van de Raad voor het openbaar bestuur ontvangen een vaste vergoeding. De salarissschaal van de overige leden wordt vastgesteld op schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,10.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven