Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 10-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 54

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart
 3. Besluit actualisering Bora
 4. Besluit tijdelijk besluit COVID-19 aanspraak bovenwettelijke vakantie-uren raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers (tijdelijke verhoging leeftijdsgrens tot drieënzeventig jaar)
 5. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
 6. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren (afschaffen vervolguitkering Werkloosheidswet )
 7. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, enz. (aanpassen duur en hoogte bovenwettelijke uitkering)
 8. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Rechterlijke Macht 2004)
 9. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2002–2003)
 10. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (regelen werkgeversbijdrage kinderopvang en tijdelijke toelage voor piketdiensten voor de sector Rechterlijke Macht)
 11. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)
 12. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2015–2016)
 13. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2018-2020)
 14. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (herziening opleiding rechters en officieren van justitie)
 15. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (toepasselijkheid Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ten aanzien van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding)
 16. Wijzigingsbesluit enige algemene maatregelen van bestuur (uitvoering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2000-2001, enz.)
 17. Wijzigingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur (uitvoering Akkoord arbeidsvoorwaarden 1997-1999 sector Rechterlijke Macht)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2023 Vervallen 25-05-2022 Stb. 2022, 208 36006 15-05-2023 Stb. 2023, 176
01-01-2017 Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 456 34162 09-12-2016 Stb. 2016, 503 Alg. 1
22-06-2011 Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 292 32416 06-06-2011 Stb. 2011, 292
01-07-2010 Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
01-07-2004 Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
01-06-1999 Wijziging 19-04-1999 Stb. 1999, 194 25392 19-05-1999 Stb. 1999, 198
01-04-1998 t/m 01-01-1997 Wijziging 23-02-1998 Stb. 1998, 120 25404 23-02-1998 Stb. 1998, 120 Inwtr. 2
01-01-1997 Nieuwe-regeling 29-11-1996 Stb. 1996, 590 24220 13-12-1996 Stb. 1996, 616

Opmerkingen

 1. Artikel VI van Stb. 2015/456 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Werkt terug tot en met 1 januari 1997.2)
Naar boven