Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 54

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart
 3. Besluit actualisering Bora
 4. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
 5. Besluit opleiding rechters en officieren van justitie
 6. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
 7. Besluit tijdelijk besluit COVID-19 aanspraak bovenwettelijke vakantie-uren raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers (tijdelijke verhoging leeftijdsgrens tot drieënzeventig jaar)
 8. Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie
 9. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
 10. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren (afschaffen vervolguitkering Werkloosheidswet )
 11. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, enz. (aanpassen duur en hoogte bovenwettelijke uitkering)
 12. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Rechterlijke Macht 2004)
 13. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2002–2003)
 14. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (regelen werkgeversbijdrage kinderopvang en tijdelijke toelage voor piketdiensten voor de sector Rechterlijke Macht)
 15. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)
 16. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2015–2016)
 17. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2018-2020)
 18. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (herziening opleiding rechters en officieren van justitie)
 19. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (toepasselijkheid Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ten aanzien van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding)
 20. Wijzigingsbesluit enige algemene maatregelen van bestuur (uitvoering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2000-2001, enz.)
 21. Wijzigingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur (uitvoering Akkoord arbeidsvoorwaarden 1997-1999 sector Rechterlijke Macht)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina