Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beroepswet
  Artikel: 3
 2. Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart
  Artikel: XI
 3. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikelen: 1, 2
 4. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 5, 6, 34b
 5. Besluit regels toelage op het salaris voor de voorzitter van het College van procureurs-generaal
  Artikelen: 1, 2
 6. Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
  Artikelen: 2, 3, 4
 7. Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016
  Artikel: 5
 8. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 9. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 10. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 11. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 12. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 13. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 14. Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 3
 15. Voorzieningenstelsel Buitenlandtoeslagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA)
  Artikel: 1.1
 16. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
  Artikel: 4
 17. Wet herziening gerechtelijke kaart
  Artikelen: CXI, CXIII
 18. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikelen: 16, 86
 19. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 9, 13, 14, 15
 20. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten sector Rechterlijke Macht)
  Artikel: III
 21. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (flexibilisering, verduidelijking en aanvullingen regeling rechtspositie rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding)
  Artikel: IX
 22. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (herziening functie- en bezoldigingstructuur rechterlijke ambtenaren)
  Artikel: V

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina