Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beroepswet
  Artikel: 3
 2. Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart
  Artikel: XI
 3. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikelen: 1, 2
 4. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 5, 6, 34b
 5. Besluit regels toelage op het salaris voor de voorzitter van het College van procureurs-generaal
  Artikelen: 1, 2
 6. Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
  Artikelen: 2, 3, 4
 7. Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016
  Artikel: 5
 8. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 9. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 10. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 11. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 12. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 13. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 14. Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 3
 15. Voorzieningenstelsel Buitenlandtoeslagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA)
  Artikel: 1.1
 16. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
  Artikel: 4
 17. Wet herziening gerechtelijke kaart
  Artikelen: CXI, CXIII
 18. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikelen: 16, 86
 19. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 9, 13, 14, 15
 20. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten sector Rechterlijke Macht)
  Artikel: III
 21. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (flexibilisering, verduidelijking en aanvullingen regeling rechtspositie rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding)
  Artikel: IX
 22. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (herziening functie- en bezoldigingstructuur rechterlijke ambtenaren)
  Artikel: V

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2023 Wijziging 25-05-2022 Stb. 2022, 208 36006 15-05-2023 Stb. 2023, 176
01-01-2017 Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 456 34162 09-12-2016 Stb. 2016, 503 Alg. 1
01-04-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 666 33451 20-12-2012 Stb. 2012, 667
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
01-01-2011 Wijziging 03-12-2010 Stb. 2010, 857 31822 03-12-2010 Stb. 2010, 857
01-07-2010 t/m 01-01-2006 Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
01-06-2007 Wijziging 29-05-2006 Stb. 2006, 285 30182 07-05-2007 Stb. 2007, 172
01-02-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
01-01-2005 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-07-2004 Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621
31-10-2001 Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 494 26962 18-10-2001 Stb. 2001, 494
01-02-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 32 26947 13-12-2000 Stb. 2001, 32 Inwtr. 2
01-06-1999 Wijziging 19-04-1999 Stb. 1999, 194 25392 19-05-1999 Stb. 1999, 198
01-04-1998 t/m 01-04-1995 Wijziging 23-02-1998 Stb. 1998, 120 25404 23-02-1998 Stb. 1998, 120 Inwtr. 3
01-01-1997 Nieuwe-regeling 29-11-1996 Stb. 1996, 590 24220 13-12-1996 Stb. 1996, 616

Opmerkingen

 1. Artikel VI van Stb. 2015/456 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. De artikelen 37 en 38 werken terug tot en met 1 juli 1997. De bijlage werkt terug tot en met 1 juli 1998.2)
 3. Artikelen 7, 11, 14 en 15 werken terug tot en met 1 april 1995. De bijlage werkt terug tot en met 1 oktober 1995.3)
Naar boven