Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 18a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beroepswet
  Artikel: 3
 2. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 31, 33f
 3. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
  Artikel: 4
 4. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikelen: 16, 86

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2023 Vervallen 25-05-2022 Stb. 2022, 208 36006 15-05-2023 Stb. 2023, 176
01-01-2017 Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 456 34162 09-12-2016 Stb. 2016, 503 Alg. 1
01-07-2010 Nieuw 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225

Opmerkingen

 1. Artikel VI van Stb. 2015/456 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven