Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geldend van 07-05-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 07-05-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Algemene wet bestuursrecht
    Bijlage 2
  2. Tweede Verzamelspoedwet COVID-19
    Artikel 3.3
Terug naar begin van de pagina