Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 44a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
    Artikel: 33q
  2. Wet op de Raad van State
    Artikel: 5
  3. Wet op de rechterlijke organisatie
    Artikelen: 48b, 54, 55, 55a, 66, 67, 68, 70

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36243
01-01-2017 Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 456 34162 09-12-2016 Stb. 2016, 503 Alg. 1
01-01-2013 Nieuw 21-05-2012 Stb. 2012, 220 29937 20-12-2012 Stb. 2012, 664
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 20-12-2012 Stb. 2012, 664

Opmerkingen

  1. Artikel VI van Stb. 2015/456 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven