Regeling hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen

[Regeling vervallen per 13-09-2007.]
Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 30-12-2001.
Geldend van 30-12-2001 t/m 12-09-2007

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 30-12-2001

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 30-12-2001)

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het Hoofdkantoor van de Waterstaat te Den Haag en bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde te Delft.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-09-2007 Intrekking-regeling 04-09-2007 Stcrt. 2007, 175 HDJZ/I&O/2007-966 04-09-2007 Stcrt. 2007, 175
30-12-2001 Wijziging 21-12-2001 Stcrt. 2001, 250 CDJZ/WBI/2001-1530 21-12-2001 Stcrt. 2001, 250 Inwtr. 1
24-12-1999 Wijziging 17-12-1999 Stcrt. 1999, 247 HKWIAK99/12391 17-12-1999 Stcrt. 1999, 247
01-11-1996 Nieuw 23-10-1996 Stcrt. 1996, 210 HW/RI226024 23-10-1996 Stcrt. 1996, 210

Opmerkingen

  1. Bij Stcrt. 2001/250 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd. 1)
Naar boven