Regeling hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen

[Regeling vervallen per 13-09-2007.]
Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 30-12-2001.
Geldend van 30-12-2001 t/m 12-09-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 30-12-2001

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 30-12-2001)

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het Hoofdkantoor van de Waterstaat te Den Haag en bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde te Delft.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-09-2007 Intrekking-regeling 04-09-2007 Stcrt. 2007, 175 HDJZ/I&O/2007-966 04-09-2007 Stcrt. 2007, 175
01-11-1996 Nieuwe-regeling 23-10-1996 Stcrt. 1996, 210 HW/RI226024 23-10-1996 Stcrt. 1996, 210
Naar boven