Regeling hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen

[Regeling vervallen per 13-09-2007.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 30-12-2001 t/m 12-09-2007

Regeling hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet op de waterkering;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-09-2007]

De in artikel 1, vierde lid, van de Wet op de waterkering bedoelde factoren worden onder de benaming hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen vastgesteld volgens de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-09-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen.

’s-Gravenhage, 23 oktober 1996

De

Minister

van Verkeer en waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage

[Regeling vervallen per 13-09-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag en bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde te Delft.]

Naar boven