Financiële-verhoudingswet

Geldend van 22-03-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 22-03-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit BDU verkeer en vervoer
 2. Besluit inburgering
 3. Invoeringsbesluit Financiële-verhoudingswet
 4. OCW-intrekkingsregeling 2004
 5. OCW-intrekkingsregeling 2008
 6. Regeling duurzaam veilig
 7. Regeling eenmalige specifieke uitkering gemeente Rotterdam i.v.m. Project Multi-core Pijpleidingnetwerk
 8. Regeling eenmalige specifieke uitkering Gemeente Rotterdam in verband met het Project ontwikkeling programma beveiligingsplannen havenfaciliteiten
 9. Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS
 10. Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
 11. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 12. Regeling intrekking Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010
 13. Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties
 14. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
 15. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
 16. Regeling specifieke uitkering Incodelta Zuid-Nederland
 17. Regeling specifieke uitkering vervoermanagement
 18. Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007
 19. Regeling wijziging voortgezette toepassing Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast (invoering ‘single information en single audit’ (Sisa))
 20. Stimuleringsregeling Programmatische Handhaving 2001
 21. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
 22. Wijzigingsbesluit Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999 (overdracht verantwoordelijkheid uitvoering van het besluit en aanpassing bijdragesystematiek)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.22
 2. Financiële-verhoudingswet
  Artikel: 19
 3. Gemeentewet
  Artikel: 110
 4. Provinciewet
  Artikel: 108
 5. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
  Artikel: 81a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar HOOFDSTUK 3

 1. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
  Artikel 3
 2. Kaderwet SZW-subsidies
  Artikel 3
 3. Kaderwet VWS-subsidies
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina