Wet veiligheidsonderzoeken

Geraadpleegd op 03-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2015.
Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-09-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-1997 Nieuwe-regeling 10-10-1996 Stb. 1996, 525 24023 14-01-1997 Stb. 1997, 24
Naar boven