Wet tot gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en [...] samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch

Geldend van 01-08-1998 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Gemeentelijke herindeling de nieuwe gemeente Heusden : kaart behorend bij de wet tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda, Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch

Informatie geldend op 01-08-1998

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina