Besluit aandachtspunten voor de accountantscontrole Dienst Wegverkeer

Geraadpleegd op 02-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-1996.
Geldend van 01-07-1996 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-07-1996

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-1996)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-1996 Nieuwe-regeling 28-06-1996 Stcrt. 1996, 234 RV221026 28-06-1996 Stcrt. 1996, 234
Naar boven