Wet Justitie-subsidies

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 48g

Informatie geldend op 01-08-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
  2. Besluit Jeugdwet
  3. Regeling Halt 2013

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
    Artikel: 1
  2. Besluit politiegegevens
    Artikel: 4:2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina