Wet Justitie-subsidies

[Regeling vervallen per 01-07-2022.]
Geraadpleegd op 12-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2016.
Geldend van 01-08-2016 t/m 30-04-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 48g

Informatie geldend op 01-08-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 2. Besluit Jeugdwet
 3. Regeling Halt 2013

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
  Artikel: 1
 2. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2022 Intrekking-regeling 10-03-2021 Stb. 2021, 138 35512 22-06-2022 Stb. 2022, 260 Alg. 1
01-08-2016 t/m 01-01-2015 Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
01-07-2015 Wijziging 11-02-2015 Stb. 2015, 95 33960 20-04-2015 Stb. 2015, 159
01-01-2015 Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443 Alg. 2
01-11-2014 Wijziging 21-05-2014 Stb. 2014, 220 33619 16-09-2014 Stb. 2014, 405
01-07-2013 Wijziging 07-03-2013 Stb. 2013, 96 33439 28-05-2013 Stb. 2013, 195
01-01-2009 Wijziging 19-06-2008 Stb. 2008, 225 31257 15-07-2008 Stb. 2008, 320
01-01-2003 Nieuw 16-05-2002 Stb. 2002, 243 28062 05-11-2002 Stb. 2002, 544

Opmerkingen

 1. Artikel 8 van Stb. 2021/138 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 6 toe.2)
Naar boven