Wet Justitie-subsidies

[Regeling vervallen per 01-07-2022.]
Geraadpleegd op 06-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2016.
Geldend van 01-08-2016 t/m 30-04-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 48d

Informatie geldend op 01-08-2016

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar HOOFDSTUK 4B

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-08-2016)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-07-2022 Intrekking-regeling 10-03-2021 Stb. 2021, 138 35512 22-06-2022 Stb. 2022, 260 Alg. 1
  01-07-2013 Wijziging 07-03-2013 Stb. 2013, 96 33439 28-05-2013 Stb. 2013, 195
  01-01-2003 Wijziging 16-05-2002 Stb. 2002, 243 28062 05-11-2002 Stb. 2002, 544
  01-12-1998 Nieuw 25-06-1998
  samen met
  25-06-1998
  Stb. 1998, 445
  samen met
  Stb. 1998, 447
  22969
  samen met
  25672
  09-11-1998 Stb. 1998, 622 Inwtr. 2

  Opmerkingen

  1. Artikel 8 van Stb. 2021/138 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking als de Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen in werking treedt.2)

  Annuleren

  Naar boven