Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 15-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen
    Artikelen: 4, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1998 Wijziging 16-12-1997 Stcrt. 1997, 245 DGG/J-97008163 16-12-1997 Stcrt. 1997, 245
01-08-1996 Nieuwe-regeling 20-06-1996 Stcrt. 1996, 126 DGV/WJZ/V623116 05-06-1996 Stb. 1996, 297 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in werking treedt.1)
Naar boven