Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 Wijziging 14-12-2022 Stcrt. 2022, 33438 IENW/BSK-2022/293161 14-12-2022 Stcrt. 2022, 33438
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stcrt. 2021, 50782 IENW/BSK-2021/350707 22-12-2021 Stcrt. 2021, 50782
01-01-2021 Wijziging 18-12-2020 Stcrt. 2020, 65168 IENW/BSK-2020/209202 18-12-2020 Stcrt. 2020, 65168
18-01-2020 Wijziging 16-01-2020 Stcrt. 2020, 4125 IENW/BSK-2019/259569 16-01-2020 Stcrt. 2020, 4125
01-01-2019 Wijziging 13-12-2018 Stcrt. 2018, 70754 IENW/BSK-2018/271343 13-12-2018 Stcrt. 2018, 70754
04-05-2018 Wijziging 25-04-2018 Stcrt. 2018, 21283 IENW/BSK-2018/64905 25-04-2018 Stcrt. 2018, 21283
14-04-2016 Wijziging 30-03-2016 Stcrt. 2016, 16200 IENM/BSK-2016/68278 01-04-2016 Stb. 2016, 139 Inwtr. 1
01-01-2016 Nieuw 10-12-2015 Stcrt. 2015, 45242 IENM/BSK-2015/228712 10-12-2015 Stcrt. 2015, 45242

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 5.3, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, als gewijzigd door de wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Stb. 2016/139) in werking treedt.1)
Naar boven