Besluit vervoer gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 27-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2015.
Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-04-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 16-09-2020 Stb. 2020, 400
01-07-2012 Wijziging 15-03-2012 Stb. 2012, 127 15-03-2012 Stb. 2012, 127
23-11-2007 Wijziging 01-11-2007 Stb. 2007, 448 01-11-2007 Stb. 2007, 448
17-10-2007 Wijziging 05-09-2007 Stb. 2007, 334 10-10-2007 Stb. 2007, 386 Inwtr. 1
01-03-2002 Wijziging 22-01-2002 Stb. 2002, 33 26-02-2002 Stb. 2002, 114
01-08-1996 Nieuwe-regeling 05-06-1996 Stb. 1996, 297 05-06-1996 Stb. 1996, 297

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in werking treedt.1)
Naar boven