Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Geraadpleegd op 26-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 22-02-2021.
Geldend van 22-02-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor hoofdstukii/artikel21

Informatie geldend op 22-02-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Coƶrdinatiewet uitzonderingstoestanden
    Bijlage: B
  2. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
    Artikel: 35

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
    Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 22-02-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 Alg. 1
Nieuwe-regeling 03-04-1996 Stb. 1996, 367 23789

Opmerkingen

  1. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2013 (Stb. 2012/317).1)
Naar boven