Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 22-02-2021.
Geldend van 22-02-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk I

Informatie geldend op 22-02-2021

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 22-02-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-1996 Nieuwe-regeling 03-04-1996 Stb. 1996, 367 23789 03-04-1996 Stb. 1996, 367
Naar boven