Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Geraadpleegd op 26-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 22-02-2021.
Geldend van 22-02-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 22-02-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 22-02-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-1997 Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 367 23789 23-04-1997 Stb. 1997, 172
Naar boven