Coördinatiewet uitzonderingstoestanden

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 10-10-2010.
Geldend van 10-10-2010 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 10-10-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 10-10-2010)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-1997 Nieuwe-regeling 03-04-1996 Stb. 1996, 365 23790 23-04-1997 Stb. 1997, 172
Naar boven