Openstelling spieringvisserij IJsselmeer 1996

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 03-04-1996 t/m 23-01-2004

Openstelling spieringvisserij IJsselmeer 1996

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van het Produktschap Vis;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Als periode bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993 wordt voor 1996 vastgesteld de periode van 26 maart vanaf 7.00 uur tot en met 4 april.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 maart 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 maart 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Naar boven