Kaderwet EZK- en LNV-subsidies

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit besluit subsidies energieprogramma's
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 4. Besluit EFRO programmaperiode 2007–2013
 5. Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie
 6. Besluit particuliere participatiemaatschappijen
 7. Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie
 8. Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden
 9. Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen
 10. Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994
 11. EZ-intrekkingsregeling 2005
 12. Intrekking delegatie bevoegdheden aan Novem
 13. Invoeringsbesluit Waterwet
 14. Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
 15. Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011
 16. Openstellingsbesluit innovatie groen onderwijs 2009
 17. Openstellingsbesluit innovatie groen onderwijs 2010
 18. Opkoopregeling gereserveerde licenties 2003
 19. Regeling accountantsverklaringen subsidiëring onderwijsinstellingen
 20. Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007–2013
 21. Regeling EFRO doelstelling 3 programmaperiode 2007–2013
 22. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
 23. Regeling inrichting landelijk gebied
 24. Regeling intrekking aantal subsidieregelingen in verband met de stroomlijning hiervan
 25. Regeling intrekking subsidieregelingen (EZ 2009)
 26. Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009
 27. Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019
 28. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
 29. Regeling subsidiëring Actieplan BBI-Matra 2005–2008
 30. Regeling windenergie op zee 2015
 31. Regeling windenergie op zee 2016
 32. Reparatiebesluit VWS 2014
 33. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
 34. Subsidieregeling NER 300
 35. Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003
 36. Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
 37. Uitvoeringsregeling pacht
 38. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 39. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)
 40. Wijzigingsbesluit Besluit stimulering duurzame energieproductie
 41. Wijzigingsbesluit Besluit stimulering duurzame energieproductie (uitsluiting subsidie negatieve elektriciteitsprijzen)
 42. Wijzigingsbesluit Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten
 43. Wijzigingsbesluit Besluit subsidies energiebesparingstechnieken
 44. Wijzigingsbesluit Kaderbesluit EZ-subsidies
 45. Wijzigingsbesluit Kaderbesluit EZ-subsidies (samenvoeging voormalige Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken)
 46. Wijzigingsbesluit subsidies C02-reductieplan
 47. Wijzigingsregeling Regeling LNV-subsidies, enz. (garantstelling aquacultuur en vermindering fijn stof)
 48. Wijzigingsregeling Regeling nationale EZ-subsidies (wijziging titel 3.2 betreffende TKI-toeslag)
 49. Wijzigingsregeling Regeling nationale EZ-subsidies (wijziging TKI-toeslag)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
  Artikelen: 4, 5, 6, 10, 11
 2. Regeling inrichting landelijk gebied
  Artikel: 34a
 3. Wet windenergie op zee
  Artikelen: 17, 19, 22, 34

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina