Vaststelling beschikbaar budget 1996 Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologiestimulering internationale programma’s

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-1996.
Geldend van 01-02-1996 t/m 10-06-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-02-1996

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-02-1996)

Opmerking

Regeling ook ingetrokken bij Stcrt. 2005/120, inwerkingtreding 26 juni 2005.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
11-06-2005 Intrekking-regeling 01-06-2005 Stcrt. 2005, 109 WJZ5028518 01-06-2005 Stcrt. 2005, 109
01-02-1996 Nieuwe-regeling 29-01-1996 Stcrt. 1996, 21 WJA/JZ95085312 29-01-1996 Stcrt. 1996, 21
Naar boven