Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2008.
Geldend van 01-01-2008 t/m 30-06-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-01-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2008)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2011 Intrekking-regeling 16-03-2011 Stb. 2011, 153 09-06-2011 Stb. 2011, 298 Alg. 1
01-03-1996 Nieuwe-regeling 19-01-1996 Stb. 1996, 46 19-01-1996 Stb. 1996, 47

Opmerkingen

  1. Artikel 5.1, tweede en derde lid, van Stb. 2011/153 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven