Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren

Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende toepassing van de artikelen 6, eerste lid en 8, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren

’s-Gravenhage, 22 december 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina