Algemene nabestaandenwet

Geldend van 01-07-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 63a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
  Artikel 9
 2. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  Artikel 10
 3. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikel 99
 4. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 69
Terug naar begin van de pagina