Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. (richtlijn Raad van de Europese Gemeenschappen [...] verhuurrecht, uitleenrecht en bepaalde naburige rechten)

Geldend van 26-03-2008 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 26-03-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina