Regeling vaststelling grondslagen IOAZ

Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Regeling vaststelling grondslagen IOAZ

Artikel 1

  • 1 De grondslag voor de gewezen zelfstandige en de echtgenoot wordt vastgesteld op: € 1.940,78.

  • 2 De grondslag voor de alleenstaande gewezen zelfstandige, die met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft wordt vastgesteld op: € 970,39.

  • 3 De grondslag voor de alleenstaande gewezen zelfstandige, wordt vastgesteld op: € 1.522,52.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 1995

de

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven