Regeling vaststelling grondslagen IOAZ

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Regeling vaststelling grondslagen IOAZ

Artikel 1

  • 1 De grondslag voor de gewezen zelfstandige en de echtgenoot wordt vastgesteld op: € 1.657,92.

  • 2 De grondslag voor de alleenstaande gewezen zelfstandige, die met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft wordt vastgesteld op: € 828,97.

  • 3 De grondslag voor de alleenstaande gewezen zelfstandige, wordt vastgesteld op: € 1.291,18.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 1995

de

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Terug naar begin van de pagina