Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968, enz. (bestrijding constructies met betrekking tot onroerende zaken)

Geraadpleegd op 07-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 29-12-1995.
Geldend van 29-12-1995 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel III

Informatie geldend op 29-12-1995

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-12-1995)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-12-1995 t/m 31-03-1995 Nieuwe-regeling 18-12-1995 Stb. 1995, 659 24172 18-12-1995 Stb. 1995, 659
Naar boven