Archiefbesluit 1995

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Archiefregeling Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen
 2. Archiefregeling historische personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Archiefregeling II voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Archiefregeling Londens Archief
 6. Archiefregeling van de Beheerder van Nederlandsche eigendommen later de afdeling beheer van Nederlandsche eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de ambassade der Nederlanden te Londen
 7. Archiefregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2011 nr. BV/DCA/2011/18957 voor het archief op het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen
 8. Archiefregeling van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep Parlementair Onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen voor de archieven op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid
 9. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Verzekeringen
 11. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen
 12. Archiefregeling voor de archieven van de Directie van de Grootboeken der Nationale Schuld, 3% Grootboek 1946, ressorterend onder het ministerie van Financiën
 13. Archiefregeling voor de archieven van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 14. Archiefregeling voor de archieven van de Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen van het Ministerie van Financiën
 15. Archiefregeling voor de archieven van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (1929) 1941–1958, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 16. Archiefregeling voor de archieven van de voormalige afdeling/directie Bewindvoering, afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering van het Ministerie van Financiën
 17. Archiefregeling voor de archieven van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO) te ’s-Gravenhage van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 18. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen 1959–1966, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 19. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal bureau voor het Consumentenkrediet, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 20. Archiefregeling voor de archieven van het Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 21. Archiefregeling I voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening
 22. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden
 23. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden 2001
 24. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden Bureau invordering
 25. Beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid van archiefbescheiden
 26. Beperkende bepalingen t.a.v. openbaarheid archiefbescheiden
 27. Beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Landelijke Bezettingsschade (SLB) 1942-1945 en de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) 1946-1982
 28. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Statische Archieven Overzeese Rijksdelen 1925–1980
 29. Besluit beperkende bepalingen op openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden
 30. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden archief afdeling Kabinet 1945–1991
 31. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid werkarchief jhr. mr. H.F. van Kinschot (overbrengen naar het Nationaal Archief)
 32. Besluit beperking openbaarheid archief Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
 33. Besluit beperking openbaarheid archief Bureau Secretaris-generaal, inclusief taakvoorgangers en taakopvolgers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode (1922–) 1945–1998
 34. Besluit beperking openbaarheid archief Chef Technische Zaken en Materieel van de Luchtmachtstaf, enz. Ministerie van Defensie 1946–1957
 35. Besluit beperking openbaarheid archief Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997)
 36. Besluit beperking openbaarheid archief diensten Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (1938) 1945–1982
 37. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Interne Zaken en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–1997 (2002)
 38. Besluit beperking openbaarheid archief directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen (1945) 1984–1995
 39. Besluit beperking openbaarheid archief Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
 40. Besluit beperking openbaarheid archief Personeel Organisatie en Innovatie en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode (1934) 1976–1997 (2004)
 41. Besluit beperking openbaarheid archief Rijksverzekeringsbank periode 1901–1956
 42. Besluit beperking openbaarheid archief Vereniging van Raden van Arbeid over de periode 1919–1988
 43. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ((militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie, (1922) 1940−1986 (1998))
 44. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (archief Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984)
 45. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Luchtmachtstaf Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996)
 46. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archieven Generale Staf/Staf Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979)
 47. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 48. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Dienstplicht (1947) 1954–1981 (1989))
 49. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Militair Personeel (1949) 1954–1981 (1984))
 50. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Legerraad 1945–1994)
 51. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Nederlandse militaire deelname aan de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG van het Ministerie van Defensie, (1968) 1979–1990)
 52. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960]
 53. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden collectie Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003)
 54. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (1942–1946), enz.
 55. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden, 1978-1985
 56. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten en de afwikkeling daarvan, 1940–1947
 57. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962
 58. Besluit beperking openbaarheid archieven Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie en Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven
 59. Besluit beperking openbaarheid archieven bedrijfsverenigingen 2005
 60. Besluit beperking openbaarheid archieven van ‘De Samenwerking’ Bedrijfsvereniging voor de Slagers- en Vleeswaren, de Groothandel in Vlees en Pluimveeslachterijen en Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
 61. Besluit beperking openbaarheid van bescheiden uit het archief Beleidsbureau Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1970–1988
 62. Besluit beperking van de openbaarheid van archieven bedrijfsverenigingen
 63. Openbaarheid archiefbescheiden Bureau Nationale Veiligheid
 64. Overbrenging archief Kabinet Minister-President (1945-1979) naar Nationaal Archief
 65. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid archief Afdeling Financiële en Administratieve Zaken (FAZ), Financieel-economische Zaken (FEZ) en Facilitaire Zaken (1933) 1946-2005
 66. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden Pensioenraad 1913–1944
 67. Regeling beperkende bepalingen van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden (archief Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden 1952–1997)
 68. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Binnenlands Bestuur
 69. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten 1957–1984
 70. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directoraat-Generaal Verkeer (1914) 1945–1979 (1994)
 71. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Kabinetsarchief Binnenlands Bestuur 1933–1955

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2010
  Artikel: 20

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina