Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 30

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina