Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 26

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering
    Artikelen: 3, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

  1. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
    Artikelen 47, 5
  2. Besluit SUWI
    Artikel 5.9
Terug naar begin van de pagina