Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
    Artikel: 1
  2. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VII

  1. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
    Artikel 5
Terug naar begin van de pagina