Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 26

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering
  Artikelen: 3, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

 1. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikelen 47, 5
 2. Besluit SUWI
  Artikel 5.9
Terug naar begin van de pagina