Regeling benzinevervoer in mobiele tanks

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-05-2004.
Geldend van 28-05-2004 t/m 31-12-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 28-05-2004

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-05-2004)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2006 Intrekking-regeling 07-07-2005 Stcrt. 2005, 135 HDJZ/I&O/2005-1326 07-07-2005 Stcrt. 2005, 135
31-12-1995 Nieuwe-regeling 15-12-1995 Stcrt. 1995, 251 DGV/WJZ/V525396 15-12-1995 Stcrt. 1995, 251 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Artikel 2 treedt voor nieuwe tankwagens, tankwagons en schepen in werking op 31 december 1995. Artikel 2 treedt voor vóór 31 december 1995 in gebruik zijnde tankwagons en schepen, indien zij worden gevuld in of op een terminal waarop artikel 4, eerste lid, van de richtlijn van toepassing is, in werking op 31 december 1998.1)
Naar boven