Wet belasting zware motorrijtuigen

Geraadpleegd op 25-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2020.
Geldend van 01-09-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-09-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 22-08-2022 Stb. 2022, 330 35910 Alg. 1
01-10-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 24-09-2008 Stb. 2008, 386
01-08-2000 Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 725 26245 14-07-2000 Stb. 2000, 310
01-07-1997 Wijziging 12-06-1997 Stb. 1997, 245 25158 12-06-1997 Stb. 1997, 247
01-12-1995 Nieuwe-regeling 29-11-1995 Stb. 1995, 563 24070 29-11-1995 Stb. 1995, 563

Opmerkingen

  1. Artikel 35 van Stb. 2022/330 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven