Wet belasting zware motorrijtuigen

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 06-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2020.
Geldend van 01-09-2020 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 14a

Informatie geldend op 01-09-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 22-08-2022 Stb. 2022, 330 35910 Alg. 1
01-01-2007 Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 681 30577 14-12-2006 Stb. 2006, 681
01-08-2000 Nieuw 17-12-1998 Stb. 1998, 725 26245 14-07-2000 Stb. 2000, 310

Opmerkingen

  1. Artikel 35 van Stb. 2022/330 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven